Rapport andra kvartalet 2019 för Hedera Group

Rapport andra kvartalet 2019 för Hedera Group

Hedera Group AB (publ)

Bokslutskommuniké 1 april – 30 juni 2019

Perioden 1 april – 30 juni 2019

  • Nettoomsättningen uppgick under andra kvartalet till 43,7 MSEK (57,9 MSEK) vilket är en minskning med 24%. Nettoomsättningen uppgick under perioden januari – juni till 87,1 MSEK (99,9 MSEK) vilket är en minskning med 13%.
  • Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till 1,0 MSEK (2,0 MSEK). Resultatet efter skatt uppgick under perioden januari – juni till 0,4 MSEK (2,3 MSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick under andra kvartalet till 1,3 MSEK (2,9 MSEK). Rörelseresultatet uppgick under perioden januari – juni till 1,1 MSEK (3,5 MSEK). Under perioden januari – juni har Hedera Helse ABs resultat påverkade koncernens resultat negativt med 1,4 MSEK och uppstartskostnader för Hedera Ekonomi belastade resultatet med 0,5 MSEK

Läs hela rapporten för andra kvartalet.