Pressrelease Hedera Group AB slutför företrädesemission

PRESSMEDDELANDE

Företrädesemissionen slutförd i Hedera Group AB

Hedera Group AB (publ) har slutfört företrädesemissionen som beslutades den 6 augusti 2019 i samband med förvärvet av Assistanspoolen Omsorg Sweden AB.

Emissionen tecknades till 94,9 % varav 76,4 % med företrädesrätt och 18,5 % utan företrädesrätt. Nyemissionen tillför Bolaget 15,6 MSEK och emissionskostnaderna uppgår till 0,2 MSEK.

Läs hela pressmeddelandet här.