Pressrelease Hedera Group AB sista dag för handel med BTA

PRESSMEDDELANDE

Sista dag för handel med BTA och handel med nya aktier

Den nyligen genomförda företrädesemissionen i Hedera Group AB (”Hedera Group”) har registrerats hos Bolagsverket. Därmed nyemitteras 1 841 028 nya aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 30 september 2019 och stoppdag är den 2 oktober 2019.

Läs hela pressmeddelandet här.