Pressrelease Hedera Group AB rekryterar CFO

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 14 november 2019

Hedera Group AB (publ) utser Per J Levin till CFO

Hedera Group AB (publ), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har utsett Per J Levin till CFO i Hedera Group AB.

Vi är väldigt glada över rekryteringen av Per J Levin då han har erfarenhet från många bolag och kan bidra till vår ökade effektivisering av ekonomifunktionen. Hedera Group har haft en snabb utveckling och har nu nått den volym då en stark ekonomiavdelning är väsentlig. Samtidigt förstärker vi organisationen för att ta emot fler förvärv på ett så stabilt och bra sätt som möjligt. Per J Levin kommer närmast från tjänsten som revisor på Ernst & Young AB, säger Maria Nordin VD i Hedera Group AB

Läs hela pressmeddelandet här.