Pressrelease Hedera Group AB beslutar om företrädesemission

PRESSMEDDELANDE

Hedera Group AB beslutar om företrädesemission

Styrelsen i Hedera Group AB (publ) har beslutat i enlighet med bemyndigande från årsstämman den 7 maj om teckning av aktier med företräde för befintliga aktieägare.

Syftet med emissionen är att finansiera förvärvet av Assistanspoolen Omsorg Sweden AB.

Läs hela pressmeddelandet här.