Historik

Händelseutveckling i korthet

2020
MarsHedera Group förvärvar MediDoktor Norden ABs verksamhet

2019
Nov – Johan Sandström utses till VD för Hedera Group AB
Sep – Per J Levin utses till CFO för Hedera Group AB
Aug – Förvärvar Assistanspoolen

2018
Juni – Pål Jernhag utses till CFO för Hedera Group
Maj – Bertil Haglund utses till styrelseordförande i Hedera Group AB
Maj – Maria Nordin utses till VD för Hedera Group
April – Förvärvar AddUs Care AB
April – Startar ekonomibyrå för konsulterna
Feb – Förvärvar Ambio Helse AB
Feb – Förvärvar Medical Baehrendtz & Haeger AB

2017
Dec – Startar Socionombemanning
Feb – Hedera Group i Analysguiden

2016
Maj – Förvärvar Svensk Läkartjänst Lil AB och All Vård Semaforen AB.
April – Förvärvar Pridoc Bemanning AB.
Jan – Hedera Group AB (publ) noteras på Nasdaq.

2015
Dec – Ansöker om notering på Nasdaq First North
Nov – Namnändrar till Hedera Group
Nov – Förvärvar Läkarresurs FA Rekryt AB
Juli – Ny ledning tillsätts.
Juli – Styrelsen beslutar att söka ny verksamhet.
Jan – Möjlighet till försäljning av gruvverksamheten utvärderas fortlöpande under året.

2014
Okt – Legal tvist om äganderätt till restupplag med partner tillika minoritetsägaren uppstår.
Sep – Avsiktsförklaring om outsourcing av produktion från restlager.
Aug – Produktion stoppas på grund av försämrat utbyte från anrikningsverk.
Första halvåret – Testproduktion av guld från restupplag genomför med inledningsvis godtagbart resultat.

2013
Sep – Miljötillstånd för produktion av restupplag erhålls.
Maj – Bolaget noteras på Nordic MTF via ett omvänt förvärv.

2012
Sept – Det Tanzaniska dotterbolaget Mara Mine Development övertar gruvlicensen.
Mar – Avtal om förvärv av majoriteten i Mara gruvan.
Mar – Kilimanjaro Gold AB registreras

Back to Top