Kallelse till årsstämma i Hedera Group AB

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 9 april 2020

Aktieägarna i Hedera Group AB (556802-2155) kallas här med till årsstämma fredagen den 8 maj 2020 kl 10.00. Bolagsstämman kommer att hållas på Advokatfirman DLA Piper Swedens kontor på Kungsgatan 9 i Stockholm.

Läs hela kallelsen här