Insynspersoner

Insynspersoners aktiehandel

Uppdaterad 2018-06-30

Ändringsdatum   Anmälningspliktig Förändring Totalt innehav  VP-typ/innehavare Kommentar

2018-06-13    Maria Nordin     +198 413     198 413  Aktie, via Bolag
2018-05-08    Bertil Haglund    +635 508    2 877 556  Aktie, via Bolag
2018-05-08    Peter Näslund     +30 303     121 212  Innehav via kapitalförsäkring
2018-05-08    Örjan Berglund    +158 730     308 730  Aktie, via Bolag
2016-06-22    Bertil Haglund    -39 245    2 242 048  Aktie, via Bolag
2015-12-23    Bertil Haglund     -2 100    2 281 293  Aktie, via Bolag
2015-12-11    Bertil Haglund    -25 000    2 283 393  Aktie, via bolag  Aktielån till Mangold
2015-11-27    Bertil Haglund    -875 955    2 308 393  Aktie, via bolag
2015-11-27    Peter Näslund     90 909     90 909  Innehav via kapitalförsäkring
2015-11-19    Bertil Haglund   3 184 343    3 184 343  Aktie, via bolag

Befattningar:
Bertil Haglund - Styrelseordförande
Stig Engkrantz – Styrelseledamot
Peter Näslund - Styrelseledamot
Åsa Linde-Tornée – Styrelseledamot
Johan Sandström - VD

Sammanställningen är korrigerad för sammanläggning av aktier [10:1] den 11 december 2015

Insynspersoner

Peter Näslund – styrelse121 212

Insynspersoner Antal aktier
Bertil Haglund – styrelse 2 877 556
Johan Sandström – VD 0
Per J Levin – CFO 0
Åsa Linde-Tornée – styrelse 0
Stig Engkrantz – styrelse 0
Lars Kylberg – Revisor 0

Enligt First Norths regelverk skall listade bolag på sin hemsida publicera en förteckning över fysiska personer som har insynsställning i bolaget.
Avsikten med regelverket gällande insynsrapportering på First North är att informationen skall motsvara den information som skulle ha skickats till Finansinspektionen om bolaget varit noterat på en reglerad marknad. Vid eventuella tveksamheter gällande tolkning av reglerna för insynsrapportering skall samma tolkning av reglerna göras som för bolag noterade på en reglerad marknad.
Vänligen meddela Bertil Haglund påom ni blir insider i Hedera Group AB (publ).

Back to Top