Finansiella rapporter

2020-05-08 – Rapport första kvartalet 2020 Hedera Group AB

2020-02-21 – Bokslutskommuniké 2019 Hedera Group AB

2019-11-06 – Rapport tredje kvartalet 2019 för Hedera Group AB

2019-08-20 – Rapport andra kvartalet 2019 för Hedera Group 190818

2019-05-07 – Rapport första kvartalet 2019 för Hedera Group

2019-02-22 – Rapport fjärde kvartalet 2018 för Hedera Group AB

2018-11-08 – Rapport tredje kvartalet 2018 för Hedera Group AB

2018-08-23 – Rapport andra kvartalet 2018 för Hedera Group

2018-05-08 – Rapport första kvartalet 2018 för Hedera Group

2018-02-23 – Hedera Group Bokslutskommuniké 2017

2017-11-07 – Kvartalsrapport Hedera Group AB 1 juli-30 september 2017

2017-08-24 – Kvartalsrapport Hedera Group AB 1 april-30 juni 2017

2017-05-02 – Kvartalsrapport Hedera Group AB 1 januari-31 mars 2017

2017-04-11 – Årsredovisning för Hedera Group AB 1 januari 2016-31 december 2016

2017-02-23 – Hedera Group AB Bokslutskommuniké 2016

2016-11-03 – Kvartalsrapport 1 juli-30-september 2016 – Hedera-Group (publ)

2016-08-23 – Kvartalsrapport 1 april-30 juni 2016 Hedera Group.pdf

2016-05-03 – Kvartalsrapport Q1-2016 Hedera Group AB

2016-04-15 – Hedera Group Årsredovisning

2016-02-26 – Hedera Group Bokslutskommuniké 2015

2015-09-17 – Årsredovisning 2015 Läkarresurs

2015-08-31 – Kassaflödesanalys-Läkarresurs

2015-08-17 – Kilimanjaro Gold Halvårsrapport 2015

2015-04-28 – Årsredovisning 2014 Läkarresurs

2015-04-03 – Årsredovisning-2014 Kilimanjaro Gold Holding AB

2015-02-16 – Kilimanjaro Gold Bokslutskommuniké 2014

2014-12-31 – Kassaflödesanalys Läkarresurs

2013-12-31 – Kassaflödesanalys Läkarresurs

Back to Top