Bolagsstyrning

Bolagsstyrning i Hedera Group bygger på bolagsordningen, regelverket för NASDAQ First North i Stockholm, och andra tillämpliga regler, normer, instruktioner och policies.

Handeln med aktien sker elektroniskt på samma sätt som övriga börsnoterade aktier. Aqurat Fondkomission AB (tel: 08-684 05 806) är Certified Adviser för bolaget.

Insynshandel av aktier rapporteras på hemsidan

2015-11-19 – Bolagsordning – Hedera Group

2016-01-08 – Bolagsbeskrivning Hedera Group Nasdaq FINAL

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Valberedningen består av

Gunnel Tolfes – 61 år

  • Mobil: +46 70 060 1112

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, 1984
Ruter Dam’s Ledarutvecklingsprogram, 1989. Flera interna ledarutvecklingsprogram inom Capgemini. Executive Management Programme, Handelshögskolan i Stockholm, 2004. Strategisk HR, Harvard Business School, 2007

Lars Bjarnemark – 63 år

  • Mobil: +46 70 878 4470

Civilekonom Stockholms Universitet
Egen konsultverksamhet. Tidigare VD och koncernchef för Stockholms Regiondjursjukhus/Anicura mellan 2010-2012. VD och koncernchef flr Akademikliniken mellan 2006-2010. Vd för Sandberg Trygg och Grey Momentum. Arbetet i SEB med bank och finans i många år.

Back to Top