IM Hedera Group

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I HEDERA GROUP AB (publ)

FÖRETRÄDESEMISSION AUGUSTI 2019

Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning, kompetensförsörjning och rekrytering samt tjänster inom vård och omsorg. Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, All Vård Semaforen, Pridoc, Hedera Helse, Hedera Medical, Hedera Socionom, Hedera Ekonomi och AddUs Care erbjuds vårdbemanning av läkare och sjuksköterskor i hela Sverige.

 

Läs hela.