Pressrelease Rapport första kvartalet Hedera Group AB

PRESSMEDDELANDE Stockholm 8 maj 2020 Rapport första kvartalet Hedera Group AB Perioden 1 januari – 31 mars 2020 Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till -1,7 MSEK (-0,6 MSEK).… read more →