Pressrelease Bokslutskommuniké 2019 Hedera Group AB

PRESSMEDDELANDE Hedera Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019 Perioden 1 oktober – 31 december 2019 Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till -3,8 MSEK (1,6… read more →