Kvartalsrapport 1 juli-30 september 2017 – Hedera Group AB (publ)

Kvartalsrapport 1 juli – 30 september 2017 Nettoomsättningen uppgick under tredje kvartalet till 39,3 MSEK (39,2 MSEK). För perioden jan-september uppgick omsättningen till 118,2 MSEK (89,9 MSEK). Resultatet efter skatt… read more →