Kvartalsrapport 1 april–30 juni 2017 – Hedera Group AB (publ)

Kvartalsrapport 1 april – 30 juni 2017 Nettoomsättningen uppgick under andra kvartalet till 37,6 MSEK (34,3 MSEK). För perioden jan-juni uppgick omsättningen till 78,9 MSEK (50,7 MSEK). Resultatet efter skatt… read more →