Kvartalsrapport 1 januari-31 mars 2017 – Hedera Group AB (publ)

Kvartalsrapport 1 januari – 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgick under första kvartalet till 41,3 MSEK (16,4 MSEK). Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till 1,0 MSEK (0,6 MSEK). Rörelseresultatet… read more →