Kvartalsrapport 1 juli-30 september 2016 – Hedera Group

Kvartalsrapport 1 juli-30 september 2016  –  Hedera Group AB (publ) •  Nettoomsättningen uppgick under tredje kvartalet till 39,2 MSEK. För perioden januari-september uppgick omsättningen till 89,9 MSEK. • Resultatet efter… read more →