Kvartalsrapport 1 april-30 juni 2016 – Hedera Group

  Kvartalsrapport 1 april-30 juni 2016 – Hedera Group AB (publ)   • Nettoomsättningen uppgick under andra kvartalet till 34,3 MSEK. För perioden januari-juni uppgick omsättningen till 50,7 MSEK. • Resultatet efter… read more →