Hedera Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2015

Stockholm 2016-02-26 09:00 Hedera Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2015   • Förvärvet av Läkarresurs FA Rekryt AB är genomfört per den 19 november och koncernrapporten baseras på perioden från förvärvet 19… read more →