Pressrelease Hedera Group AB håller investerarträff den 27 augusti

PRESSMEDDELANDE

Hedera Group AB håller investerarträff den 27 augusti

Hedera Group AB erbjuder tjänster inom vård & omsorg och har etablerat en fram-gångsrik modell för att identifiera och integrera välskötta bolag. De senaste åren har sju bolag förvärvats och i samband med förvärvet av Assistanspoolen genomförs en företrädesemission.

Med anledning av detta håller Hedera Group AB investeraträff hos Mangold Fond-kommission på Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, tisdagen den 27 augusti kl 17.30.

Läs hela pressmeddelandet här.