Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen – Hedera Group AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen – Hedera Group AB (publ)

Styrelsen för Hedera Group AB (publ), org. nr 556802-2155, får härmed avge, enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen, följande redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades. Senaste årsredovisning lämnades av styrelsen den 29 mars 2017.

Läs Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen – Hedera Group AB (publ).