Pressrelease om offentliggörandet av Informationsmemorandum för Hedera Group

PRESSMEDDELANDE

OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONSMEMORANDUM

Den 28 mars 2018 inleds teckningstiden i Hedera Group AB:s företrädesemission
av units. Med anledning därav offentliggörs idag informationsmemorandum
avseende emissionen.

Läs hela Pressrelease om offentliggörandet av Informationsmemorandum för Hedera Group.