Pressrelease Maria Nordin utses till VD för Hedera Group AB

PRESSMEDDELANDE

Maria Nordin utses till VD för Hedera Group AB

Styrelsen i Hedera Group AB (publ), noterat på Nasdaq First North, har beslutat utse Maria Nordin till verkställande direktör i Hedera Group AB.

Hedera Group har under våren genomfört ett antal förvärv och vill förstärka den operativa delen genom tillsättandet av Maria Nordin som VD. Nuvarande VD Bertil Haglund kommer att föreslås bli styrelseordförande i Hedera Group på årsstämman den 8 maj 2018.

Läs hela: Maria Nordin utses till VD för Hedera Group AB.