Pressrelease Kommuniké från årsstämman i Hedera Group AB

PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från årsstämma

Hedera Group AB (publ) höll årsstämma den 8 maj 2018 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt beslöts i enlighet med styrelsens förslag att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen skulle balanseras till nästa års räkenskaper. Stämman beslöt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för deras uppdrag för bolaget under räkenskapsåret 2018.

Läs hela: Pressrelease Kommuniké från årsstämman i Hedera Group AB