Pressrelease Hedera Group AB utser ny Certified advisor

PRESSMEDDELANDE

Hedera Group AB utser Aqurat Fondkommission AB till ny Certified Advisor

Hedera Group AB har ingått avtal med Aqurat Fondkommission AB avseende tjänsten som Certified Advisor. Aqurat Fondkommission AB tillträder som Cer-tified Advisor den 12 augusti 2018. Fram till dess kommer Mangold Fond-kommission att fortsatt agera Certified Advisor åt bolaget.

Läs hela: Pressrelease Hedera Group AB utser ny Certified advisor.