Pressrelease Hedera Group AB startar förmedlingstjänst

PRESSMEDDELANDE

Hedera Group startar konsultförmedling av vårdpersonal

Senaste tiden har det uppmärksammats att personaluthyrning av vårdpersonal kommer att beläggas med 25% moms från den 1 juli. Vårdtjänster är momsbefriad verksamhet och tidigare har även uthyrning av vårdpersonal räknats dit men tolkningen har förändrats och från i sommar jämställs personaluthyrning av vårdpersonal med uthyrning av andra personalkategorier och inte som vårdverksamhet.

Läs hela: Hedera Group startar konsultförmedling av vårdpersonal.