Pressrelease Hedera Group AB listas på First North

Stockholm den 8 januari 2016

PRESSMEDDELANDE
Hedera Group (publ) har godkänts för listning på Nasdaq First North samt offentlig-gör bolagsbeskrivning och tidigare opublicerad information

Hedera Group (publ) har godkänts för handel på Nasdaq First North. Sista dag för handel på Nordic MTF är den 14 januari 2016 och första dag för handel på Nasdaq First North är den 15 januari 2016. Mangold Fondkommission AB, tel. 08 5030 1550, kommer att agera som Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

Hedera kommer att handlas under kortnamnet HEGR med nuvarande ISIN-kod SE0007815113. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Bolaget har upprättat en bolagsbeskrivning som har godkänts av Nasdaq, vilken från och med idag finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.hederagroup.se. Bolagsbeskrivningen innehåller följande tidigare opublicerad finansiell information, som Hederas styrelse anser eventuellt kunna vara kurspåverkande:

På sidan 19 i bolagsbeskrivningen under ”Kassaflödesanalys” presenteras oreviderade kassaflödesanalyser för dotterbolaget Läkarresurs FA Rekryt AB (org.nr 556578-2819) för räkenskapsperioderna 2013, 2014 och för den förkortade räkenskapsperioden 2015-01-01 – 2015-08-31.

cashflow LR

För ytterligare frågor, kontakta:
Bertil Haglund, VD, 0707 222 644
Peter Näslund, ordförande 070 4220 111