Pressrelease Hedera Group AB förvärvar Addus Care AB

PRESSMEDDELANDE

Hedera Group AB (publ) förvärvar AddusCare AB och ge-nomför en riktad emission på 5 MSEK och en kvittningse-mission på 2,5 MSEK.

Huvudägaren Lectica AB finansierar affären genom en bryggfinansiering på 5 MSEK.

Läs hela pressmeddelandet på: Pressrelease Hedera Group AB förvärvar Addus Care AB