Pressrelease från slutförd emission i Hedera Group AB

PRESSMEDDELANDE

Emissionen slutförd i Hedera Group AB

Hedera Group AB (publ) har slutfört den nyemission med företräde för bolagets aktieägare som styrelsen beslutade den 16 februari 2018. Emissionen tecknades till 90,2 %, varav 85,6 % med stöd av företrädesrätt och 4,6 % utan stöd av företrädesrätt. Resterande del uppgående till 9,8 % har tecknats av de garanter som Hedera Group tecknat avtal med.

Nyemissionen tillför Bolaget 15,9 MSEK varav kvittning uppgår till 13,6 MSEK. Emissionskostnaderna uppgår till cirka 0,1 MSEK.

Läs hela: Pressrelease från slutförd emission i Hedera Group AB