Affärsidé och vision

Affärsidé

  • Hedera Group erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier.
Strategi

  • Genom förvärv och organisk tillväxt skall Hedera Group växa med 20 % årligen.
Vision

  • Hedera Group skall vara ett av de ledande bemanningsbolagen för specialiserade yrkeskategorier.
Back to Top