Läkarresurs börjar leverera läkare till Asylhälsan

Stockholm den 3 maj 2016

PRESSMEDDELANDE

Hedera Groups dotterbolag Läkarresurs tecknade avtal i januari 2015 med Asylhälsan i Västerås om att bemanna två läkarlinjer i fyra år. Ordervärdet uppgår till ca 23 MSEK.

* * *
Stockholm den 3 maj 2016
HEDERA GROUP AB (PUBL)
Styrelsen

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50.

För ytterligare frågor, kontakta:
Bertil Haglund, VD, 0707 222 644 eller

Peter Näslund, ordförande 070 4220 111

Web

Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier. Genom dotterbolagen Läkarresurs och Pridoc erbjuds läkarbemanning till primärvården.