Kallelse till extra bolagsstämma i Hedera Group AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

Kallelse till extra bolagsstämma i Hedera Group AB (publ)

Aktieägarna i Hedera Group AB (publ), org. nr 556802-2155 (”Bolaget”), kallas härmed
till extra bolagsstämma fredagen den 16 mars 2018 kl. 14:00. Bolagsstämman
kommer att hållas på Advokatfirma DLA Piper Swedens kontor på Kungsgatan 9 i
Stockholm.

Läs mer: Kallelse till extra bolagsstämma i Hedera Group AB