Kallelse till årsstämma i Hedera Group AB 7 maj 2019

PRESSMEDDELANDE

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HEDERA GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Hedera Group AB (publ), org. nr 556802-2155 (”Bolaget”), kal-las härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019 kl. 10:00. Bolagsstämman kommer att hållas på Advokatfirma DLA Piper Swedens kontor på Kungsga-tan 9 i Stockholm.

Läs hela: Kallelse till årsstämma i Hedera Group AB 7 maj 2019