Kallelse extra bolagsstämma den 30 maj i Hedera Group AB

PRESSMEDDELANDE

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Hedera Group AB (publ)

Aktieägarna i Hedera Group AB (publ), org. nr 556802-2155 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den onsdagen 30 maj 2018 kl. 1400. Bolagsstämman kommer att hållas på Advokatfirma DLA Piper KB, Kungsgatan 9 i Stockholm.

Läs hela: Kallelse extra bolagsstämma den 30 maj i Hedera Group AB