Styrelse

Styrelse Hedera Group

Peter Näslund – Invald 19 november 2015. Aktieinnehav: 90 909 st via kapitalförsäkring.

Advokat och delägare i Advokatfirma DLA Nordic sedan 1993. Arbetar inom corporate finace genom köp och försäljning av bolag samt aktiemarknadsfrågor. Har suttit i styrelsen för ett tiotal noterade bolag, däribland Massolit Media AB, namnändrat till Storytel och NGS Group under perioden 2000 -2010.

Örjan Berglund – Invald 25 mars 2015. Aktieinnehav: 148 500 st via bolag.

Ingenjör med bakgrund inom mineralutvinning och prospektering. Då i en period i styrelsen för ett noterat bolag Terra Mining AB. Sedan 2006 verksam som skapare, helägare och VD i tre helägda bolag, Nordisk Specialtextil i Jörn AB, Norrskensbär AB samt Vildmarksstugor i Norrland AB.

Bertil Haglund – Invald 19 november 2015. Aktieinnehav: 2 242 048 st.

Civilekonom. Entreprenör och företagsbyggare. VD för NGS Group 2004-2010. Därefter styrelseledamot fram till 2015 och en av huvudägarna i NGS Group fram till 2010. Ägare till Lectica AB, som är ett familjeägt investeringsbolag.
Arbetat inom SEB med bank/finans. Grundare till Tellus Leasing AB som såldes till Peab sfären. Grundare av TjänsteGruppen i Malmö AB, ett personaluthyrningsföretag som såldes till WM-data 1998. Grundare till ett telemarketing-, agentur- och momskonsultföretag under nittiotalet. Ekonomi- och finansdirektör i Busslink 1999.

Revisor

Lars Kylberg
Auktoriserad revisor, PriceWaterhouseCoopers

Back to Top