Kalendarium

Hedera Group avger rapporter avseende ekonomisk information vid följande tidpunkt:

2016

 • 26 februari – bokslutskommuniké
 • 3 maj – Kvartalsrapport 1 och årsstämma
 • 23 augusti – Kvartalsrapport 2
 • 3 november – Kvartalsrapport 3

2017

 • 24 februari – Bokslutskommuniké
 • 2 maj – Rapport första kvartalet och årsstämma
 • 24 augusti – Rapport andra kvartalet
 • 7 november – Rapport tredje kvartalet

2018

 • Bokslutskommuniké 2017
 • 8 maj 2018 – Rapport första kvartalet
 • 23 aug 2018 – Rapport andra kvartalet
 • 8 november 2018 – Rapport tredje kvartalet

2019

 • 22 februari 2019 – Rapport fjärde kvartalet och Bokslutskommuniké 2018
 • 27 augusti 2019 Rapport andra kvartalet och halvårsrapport 2019
 • 6 november 2019 Rapport tredje kvartalet

2020

 • 21 februari 2020 Rapport fjärde kvartalet och Bokslutskommuniké 2019
Back to Top