Insynspersoner

Insynspersoners aktiehandel

Uppdaterad 2016-06-22

Ändringsdatum   Anmälningspliktig Förändring Totalt innehav  VP-typ/innehavare Kommentar

2016-06-22    Bertil Haglund    -39 245    2 242 048  Aktie, via Bolag
2015-12-23    Bertil Haglund     -2 100    2 281 293  Aktie, via Bolag
2015-12-11    Bertil Haglund    -25 000    2 283 393  Aktie, via bolag  Aktielån till Mangold
2015-11-27    Bertil Haglund    -875 955    2 308 393  Aktie, via bolag
2015-11-27    Peter Näslund     90 909     90 909  Innehav via kapitalförsäkring
2015-11-19    Bertil Haglund   3 184 343    3 184 343  Aktie, via bolag

Befattningar:
Bertil Haglund - VD och styrelseledamot
Peter Näslund - Styrelsens ordförande

Sammanställningen är korrigerad för sammanläggning av aktier [10:1] den 11 december 2015

Insynspersoners aktieinnehav per 2016-03-31

Namn Antal aktier
Peter Näslund, Styrelseordförande 90 909
Örjan Berglund, Styrelseledamot 148 500
Bertil Haglund, Styrelseledamot och VD 2 242 048
Azim Fatan, VD Läkarresurs FA Rekryt AB 0
Pål Jernhag, CFO Hedera Group 0
Lars Kylberg, revisor 0

Enligt First Norths regelverk skall listade bolag på sin hemsida publicera en förteckning över fysiska personer som har insynsställning i bolaget.
Avsikten med regelverket gällande insynsrapportering på First North är att informationen skall motsvara den information som skulle ha skickats till Finansinspektionen om bolaget varit noterat på en reglerad marknad. Vid eventuella tveksamheter gällande tolkning av reglerna för insynsrapportering skall samma tolkning av reglerna göras som för bolag noterade på en reglerad marknad.
Vänligen meddela Bertil Haglund påom ni blir insider i Hedera Group AB (publ).

Back to Top