Helägda dotterbolag

Ambio Helse
Ett nischat företag som erbjuder bemanning av läkare och sjuksköterskor inom privat vård, företagshälsovård och jourverksamhet.

Medical Baehrendtz & Haeger
Har specialiserat sig på bemanning inom gynekologi i hela Sverige. Bolaget startades av Håkan Baehrendtz och Magnus Haeger 206 och har starkt varumärke i hela Sverige.

AddUs Care
Ett Göteborgsbaserat företag som huvudsakligen erbjuder bemanning av sjuksköterskor. Verksamheten startades av Maria Nordin och har en hög tillväxt.

Hedera Socionom
Nystartad verksamhet där man erbjuder bemanning för socionomer. Det finns et stort behov i hela Sverige och verksamheten är snabbt växande.

Hedera Ekonomi
Många av Hedera Groups konsulter har ett stort behov av stöd med administrativa och ekonomiska tjänster. Hedera Ekonomi erbjuder redovisning, lönehantering och andra tjänster inom ekonomi.

Läkarresurs
Läkarresurs erbjuder bemanning av läkare till Landstinget i hela Sverige. Det flesta uppdragen avser primärvården och då främst allmänläkare och distriktsläkare. Läkarresurs har upphandlade avtal med flera Landsting i hela Sverige och avtalen löper i de flesta fall på 2år med möjlighet att förlänga ytterligare två år. Omsättningen uppgår till 70 MSEK. VD: Azim Fatan
www.lakarresurs.se

Pridoc Bemanning AB
Pridoc Bemanning AB med verksamhet i Göteborg bemannar Sveriges offentliga och privata vårdgivare med engagerade och erfarna läkare inom en rad olika specialiteter. Pridoc är det självklara valet vad gäller läkarbemanning för hälso- och sjukvården. Bemannar främst primärvård, ögon och psykiatri.
www.pridoc.se

Svensk Läkartjänst Lil AB
Svensk Läkartjänst Lil AB är det personliga bemanningsföretaget som bemannar inom allmänmedicin och med samtliga specialiteter på sjukhus, åt landsting och privata vårdgivare över hela landet.
www.lilab.se

Back to Top