Helägda dotterbolag

Affärsläge och innehav

Svensk Läkartjänst Lil AB
Bemannar läkare inom Barn, Anestesi, Kardiologi samt Allmänspecialister. Under 2019 sker uppstart av sjuksköterskebemanning.
www.lilab.se

Pridoc Bemanning
Bemannar läkare inom Psykiatrin, BUP och Ögon.
www.pridoc.se

Läkarresurs
Bemannar läkare inom Internmedicin, Röntgen och Allmänspecialister.
www.lakarresurs.se

Hedera Medical
Bemanning av gynekologer.
www.hederamedical.se

Hedera Helse
Hedera Helse bemannar vårdpersonal inom företagshälsovård och bemanningar sjuksköterskor.
hederahelse.se

AddUs Care
Bemannar sjuksköterskor till primärvård, kommun och sjukhus. Erbjuder Elevhälsa till grundskolor och gymnasium.
addus.se

Hedera Ekonomi
Ekonomibyrå som erbjuder koncernens uthyrda konsulter hjälp med administrativa tjänster samt externa småbolag.
www.hederaekonomi.se

Hedera Group Konsultförmedling
Förmedlar vårdpersonal över hela landet till vårdgivare.

Back to Top