Helägda dotterbolag

Läkarresurs erbjuder bemanning av läkare till Landstinget i hela Sverige. Det flesta uppdragen avser primärvården och då främst allmänläkare och distriktsläkare. Läkarresurs har upphandlade avtal med flera Landsting i hela Sverige och avtalen löper i de flesta fall på 2år med möjlighet att förlänga ytterligare två år. Omsättningen uppgår till 70 MSEK. VD: Azim Fatan
www.lakarresurs.se

Pridoc Bemanning AB med verksamhet i Göteborg bemannar Sveriges offentliga och privata vårdgivare med engagerade och erfarna läkare inom en rad olika specialiteter. Pridoc är det självklara valet vad gäller läkarbemanning för hälso- och sjukvården. Bemannar främst primärvård, ögon och psykiatri.
www.pridoc.se

Svensk Läkartjänst Lil AB är det personliga bemanningsföretaget som bemannar inom allmänmedicin och med samtliga specialiteter på sjukhus, åt landsting och privata vårdgivare över hela landet.
www.lilab.se

Back to Top