Ägare

Aktieägare 2019-10-12 Antal aktier Andel
Bertil Haglund med bolag 3 914 842 50,36
Transferator Ventures 740 740 9,53
Rune Löderup med bolag 404 231 5,20
Örjan Berglund 308 730 3,97
Porticus Öresund 252 565 3,25
Maria Nordin 198 413 2,55
Lars Jansåker 173 415 2,23
Peter Näslund 161 616 2,08
Torbjörn Gunnarsson 117 647 1,51
Christer Ryder 117 647 1,51
Övriga aktieägare 1 384 303 17,81
Totalt 7 774 149 100,00
Back to Top