Ägare

Aktieägare 2018-05-31 Antal aktier Andel
Bertil Haglund med bolag 2 409 956 41,44
Bertil Haglund privat 467 600 8,04
Transferator Ventures 555 555 9,55
Rune Löderup med bolag 404 231 6,95
Örjan Berglund 308 730 5,31
Maria Nordin 198 413 3,41
Eddie Runfors 132 565 2,28
Lars Jansåker 130 061 2,24
Peter Näslund 121 212 2,08
Övriga aktieägare 1 087 151 18,69
Totalt 5 815 474 100,00
Back to Top