Ägare

Aktieägare 2016-06-30 Antal aktier Andel
Bertil Haglund med bolag 2 242 048 59,14
Rune Löderup med bolag 285 183 7,52
Örjan Berglund 148 500 3,92
Eddie Runfors 106 900 2,82
Peter Näslund 90 909 2,40
Lars Jansåker 50 969 1,34
Jens Miöen 50 000 1,32
Övriga 816 376 21,54
Totalt 3 790 885 100,00
Back to Top