Hedera Group (publ) anlitar Mangold som likviditetsgarant

Stockholm den 11 december 2015

 

PRESSMEDDELANDE

Hedera Group (publ) anlitar Mangold som likviditetsgarant

Hedera Group (publ) (“Hedera” eller “Bolaget”) (Kortnamn: HEGR MTF) meddelar att de har utsett Mangold Fondkommission AB som likviditetsgarant för Bolagets aktie som är noterad på Nordic MTF. Uppdraget startar den 11 december 2015 och består i likviditetsfrämjande åtgärder, det vill säga minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs för att understödja och garantera likviditeten i Bolagets aktie med syfte att underlätta handeln och skapa en mer rättvisande värdering.

I samband med detta har huvudägaren Bertil Haglund via bolaget Lectica AB lånat ut 250 000 aktier i Hedera Group.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Bertil Haglund, VD, 0707 222 644

Peter Näslund, ordförande, 070 4220 111

 

Om Hedera Group AB (publ)

Hedera Group AB (f.d. Kilimanjaro Gold Holding AB (publ)) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade områden. Genom dotterbolaget Läkarresurs erbjuds läkarbemanning till primärvården.