Hedera Group kommuniké från årsstämman den 7 maj 2019

PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från årsstämma

Hedera Group AB (publ) höll årsstämma den 7 maj 2019 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen skulle balanseras i ny räkning. Stämman beslöt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för deras uppdrag för bolaget under räkenskapsåret 2018.

Läs hela: Hedera Group kommuniké från årsstämman den 7 maj 2019.