Hedera Group Bokslutskommuniké 2017

PRESSMEDDELANDE

Hedera Group Bokslutskommuniké 2017

Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier. Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, All Vård Semaforen och Pridoc erbjuds läkarbemanning till primärvården och slutenvård i hela Sverige.

Läs mer om Hedera Group Bokslutskommuniké 2017