Hedera Group AB (publ) förvärvar Pridoc Bemanning

Stockholm den 19 april 2016

PRESSMEDDELANDE

Hedera Group AB (publ) förvärvar Pridoc Bemanning

  • Hedera Group AB (publ), noterat på First North, har ingått avtal om att förvärva läkarbemanningsbolaget Pridoc Bemanning AB.
  • Förvärvet kompletterar Hederas utbud av tjänster inom Primärvården.
  • Köpeskillingen uppgår till 9 MSEK samt en tilläggsköpeskilling som kan uppgå till max 2,5 MSEK.
  • Köpeskillingen betalas kontant på tillträdedagen, som är den 2 maj 2016.
  • Den nya koncernen hade en årsomsättning som proforma uppgick till 105 MSEK med ett rörelseresultat på 5,7 MSEK för helåret 2015.
  • Pridoc AB hade proforma en årsomsättning på cirka 30 MSEK och ett rörelseresultat på 2 MSEK för helåret.
  • Förvärvat finansieras till hälften med banklån och till hälften med lån från huvudägaren.

Hedera Group har ingått avtal om förvärv av Pridoc, ett framgångsrikt företag inom läkarbemanning med fokus på primärvård och specialistvård. Pridoc har kunder i hela Sverige, främst Landstinget, men även en rad privata sjukvårdsaktörer. Säljare är Martin Swegmark via IRP Holding AB. Martin Swegmark är VD för Pridoc Bemanning AB och kommer att vara kvar i bolaget till den 31 oktober 2016.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Hedera ta nästa steg i utvecklingen av vårt erbjudande till såväl våra kunder som våra läkare och samtidigt bibehålla vår höga kvalitet och tillgänglighet”, säger Martin Swegmark.

Pridoc omsatte 33,2 MSEK och hade ett rörelseresultat på 1,3 MSEK under det brutna räkenskapsåret 2014/2015.

Köpeskilling

Hedera Group förvärvar Pridoc kontant för 9 MSEK och en tilläggsköpeskilling som kan uppgå till max 2,5 MSEK. Tilläggsköpeskillingen baseras på ackumulerad EBIT för perioden 1 maj till 31 oktober och en multipel på årstakten av EBIT under samma period.

Proforma

Om Pridoc hade konsoliderats proformamässigt den 1 januari 2015 hade omsättning för helåret 2015 uppgått till 30 MSEK och ett rörelseresultat på 2,0 MSEK. Koncernens omsättning inklusive Läkarresurs per den 1 januari 2015 hade uppgått till 105 MSEK med ett rörelseresultat på 5,7 MSEK.

Syfte

Hedera har som mål att årligen växa inom läkarbemanning med 20 %. Syftet är att genom förvärv fortsätta öka omsättningen med lönsamma bolag och med Pridoc får Hedera tydliga synergier till Läkarresurs och förbättrar samtidigt effektiviteten.

Det är ett viktigt led i den planerade expansionen av Hedera Group och kompletterar verksamheten geografiskt inom samma segment som dotterbolaget Läkarresurs verkar inom. Med förvärvet får Hedera tillgång till marknaden i västra Sverige och kan fortsätta expansionen inom primärvården.

– Pridoc är specialiserat på läkarbemanning och kompletterar vårt befintliga dotterbolag Läkarresurs mycket väl. Pridoc är stora inom primärvård där vi idag redan är etablerade”, säger Bertil Haglund VD för Hedera Group.

-Läkarresurs har många avtal i mellersta Sverige och med Pridoc får vi ett bra fotfäste även i övriga Sverige. Tillsammans kommer vi att omsätta drygt 100 MSEK och ett rörelseresultat på nästan 6 MSEK”, avslutar Bertil Haglund.

Finansiering

Förvärvet finansieras till hälften genom banklån och till hälften genom ett ägarlån från huvudägaren Lectica AB. Bankkrediten skall amorteras på tre år och huvudägaren har ställt borgen för hela beloppet. Ägarlånet har ingen säkerhet och löper tills vidare med en ränta motsvarande bankens ränta plus 1,0 %. Räntebärande skulder i Pridoc uppgår till ca 700 TSEK vid tillträdet. Hedera Group AB tillträder aktierna den 2 maj 2016.

-Vi fortsätter att aktivt leta efter fler bolag att förvärva och som kan komplettera vår befintliga verksamhet”, säger Bertil Haglund.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50.

För ytterligare frågor, kontakta:

Bertil Haglund, VD, 0707 222 644 eller mail: bertil.haglund@hederagroup.se

Peter Näslund, ordförande 0704 220 111

 

Web

 

Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier. Genom dotterbolaget Läkarresurs erbjuds läkarbemanning till primärvården.