Hedera Group AB förvärvar Svensk Läkartjänst och All Vård Semaforen