Fullmaktsformulär

PRESSMEDDELANDE

Fullmaktsformulär

Denna fullmakt ger behörighet att företräda och rösta för nedan angiven aktieägare på extra bolagsstämma i Hedera Group AB (publ), org. nr 556802-2155 den 16 mars 2018.

Ladda ned Fullmaktsformulär.