Kallelse till årsstämma i Hedera Group AB

PRESSMEDDELANDE

Kallelse till årsstämma i Hedera Group AB

Aktieägarna i Hedera Group AB (publ), org. nr 556802-2155 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 kl. 13:00. Bolagsstämman kommer att hållas på Advokatfirma DLA Piper Swedens kontor på Kungsgatan 9 i Stockholm.

Läs mer: Kallelse till årsstämma i Hedera Group AB