Hedera Group AB förvärvar Ambio Helse

PRESSMEDDELANDE

Hedera Group AB (publ) förvärvar Ambio Helse AB

Hedera Group AB (publ), noterat på Nasdaq First North, har förvärvat läkarbemanningsbolaget
Ambio Helse AB för 7 MSEK. Bolaget omsätter cirka 20 MSEK med ett rörelseresultat på cirka 0,5 MSEK. Bolaget förväntas ha en väsentlig tillväxt och resultatförbättring under 2018. Synergier och kostnadsbesparingar beräknas uppgå till minst 2 MSEK.

Läs mer: Hedera Group AB förvärvar Ambio Helse